شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک

نوک پهن

/post-1302/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 51 سانتی متر طول دارد. هر دو جنس به واسطه ی منقار بزرگ بیل مانند شان از سایر اردک ها متمایزند و در هنگام استراحت و شنا سر را پایین نگه می دارند. در پرنده ی نر، سر به رنگ سبز تیره و براق؛ سینه سفید، شکم و پهلوها بلوطی و رو تنه کاملا سیاه و سفید است. همچنین پیش بال...

گیلار

/post-1301/

مشخصات ظاهری: این پرنده ، 46 سانتی متر طول دارد. سرگرد و منقار کوچکش خاکستری رنگ است و به نظر کرکی می رسد. در پرنده ی نر، سر و گردن بلوطی رنگ و پیشانی و تارکش زرد مایل به نخودی است. زیر تنه سفید و روتنه اش خاکستری رنگ است. دم اندکی باریک و انتهای بدنش سیاه است. شانه ها سفید و شاهپر های...

قوی کوچک

/post-1300/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 122 سانتی متر طول دارد . از قوهای دیگر کوچکتر است و گردن و منقاری کوتاهتر دارد. پرنده ی بالغ شبیه قوی فریاد کش است. با این تفاوت که زردی منقارش در قاعده ، کمتر از قوی فریاد کش است و از قوی گنگ، به واسطه ی رنگ منقار و کوچکی جثه اش متمایز است. گردنش را راست نگه می...

قوی گنگ

/post-1299/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 153 سانتی متر طول دارد و تمام بدنش سفید است. منقارش نارنجی است. که انتهای آن سیاه است . منقار نر اندکی بزرگتر از ماده است. پرنده ای با شکوه است که هنگام حرکت در آب؛ گردنش را به شکل زیبای خم می کند و منقارش را رو به پایین می گیرد. هنگام شنا، اغلب شاهپرهای بال را...

قوی فریادکش

/post-1298/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 153 سانتی متر طول دارد و به اندازه ی قوی کنگ، اما شبیه قوی کوچک است . با این نتفاوت که گردن و منقارش بزرگتر و زردی روی منقارش بیشتر است. منقار این پرنده ؛ از قاعده تا نوک زرد و نوک منقار و ابتدای آن سیاه است. گردن را راست نگه می دارد و در پایین گردن خمیدگی بخصوصی...

فیلوش

/post-1297/

مشخصات ظاهری: این پرنده؛ 56 سانتی متر (بدون محاسبه ی پرهای مرکزی دم) طول دارد. در پرنده ی نر، پرهای مرکزی دم، بلند و باریک و در حدود 10 سانتی متر است. گردن کشیده، منقار بلند، بدن لاغر و دم بلند این پرنده به پرواز به خوبی نمایان است. در پرنده ی نر ، سرو گردن قهوه ای شکلاتی، سینه و شکم سفید،...

غاز خاکستری (غاز پا خاکستری)

/post-1296/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 83 سانتی متر طول دارد و بزرگترین غاز در منطقه است . منقارش ضخیم و سنگین و به رنگ صورتی سات. سر و گردنش خاکستری و پاهایش صورتی رنگ است. هنگام پرواز، پیش بال هایش به رنگ نقره ای است. رو تنه خاکستری و زیر تنه اش خاکستری با رگه های کوچک سیاه رنگی در آن دیده می شود....

غاز پیشانی سفید کوچک

/post-1295/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 59 سانتی متر طول دارد و کوچکترین غاز از نوع خاکستری است. پرنده ی بالغ، شبیه غاز پیشانی سفید است، با این تفاوت، که رنگ سفید پیشانی و بالای منقارش بیشتر است و تا تاج سر امتداد دارد و منقارش بسیار کوچکتر از غاز پیشانی سفید است و حلقه ی چشمی زرد رنگی در اطراف چشم هایش...

غاز پیشانی سفید

/post-1294/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 72 سانتی متر طول دارد و از غاز خاکستری کوچکتر ، اما از غاز پیشانی سفید کوچک، بزرگتر است. رنگ پرو بالش خاکستری؛ اما از غاز خاکستری اندکی تیره تر است. روی پیشانی اش نوار سفید و مشخصی دیده می شود. زیر تنه دارای رگه های تیره و خاکستری و زیر دمش سفید است. منقارش تیره و...

غاز پا زرد

/post-1293/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 75 سانتی متر طول دارد و کوچکتر و لاغرتز از غاز خاکستری و اندکی بزرگتر از غاز پیشانی سفید است. سروگردن قهوه ای تیره و عمدتا پیشانی سیاه اند. بدن قهو ه ای کمرنگ و منقار سیاه و نارنجی و گاهی اوقات کاملا نارنجی است. به طور تصادفی ، قاعده ی منقار سیاه است. پاها نارنجی...

1234»