شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک تاجدار

اردک تاجدار

/post-1273/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 56 سانتی متر طول دارد و از اردک های شیرجه رو است، با این تفاوت که رفتارش مانند ارد ک های روی آب چر است. در پرنده ی نر، منقار قرمز، سرقرمز، و بزرگ و برجسته و تاج مانند، سینه و شکم سیاه، پاها قرمز، پهلوها سفید است و در پرواز، بال ها سفید و شاهپرهای اولیه و ثانویه...