شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اردک سر سفید

اردک سر سفید

/post-1276/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتی متر طول دارد و. اندازه اش متوسط است. دم سیخ مانند باریک مانند و باریک، گردن کوتاه و منقارش بزرگ و کلفت؛ به رنگ آبی خاکستری است. اغلب دم خود را بالا نگه می دارد که در این حالت پوشپر های سفید زیر دم نمایان می شود. در پرنده ی نر، تارک؛ تاج و گلو سیاه رنگ و...