شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک سر سیاه

اردک سر سیاه

/post-1277/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 46 سانتی متر طول دارد و بزرگتر از اردک سیاه کاکل است. سرش گرد و بدون کاکل و منقارش آبی مایل به خاکستری است که نوک آن سیاه است. تفاوت نر این پرنده با نر سیاه کاکل ، در سر خاکستری تیره با درخشش سبز است. هر دو جنس در حالت تولک و پرریزان، دارای پشت خاکستری تیره اند. در...