شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک سیاه اسکوتر سیاه

اردک سیاه (اسکوتر سیاه)

/post-1278/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 48 سانتی متر طول دارد. اردک سیاه نر، تنها اردک سیاه رنگی است که نیم نوک بالایش زرد مایل به نارنجی و چشمانش سیاه است. در پرنده ی ماده؛ قسمت پایین سر و چانه خاکستری کمرنگ، نازک خاکستری مایل به قهوه ای تیره، بدن قهوه ای و منقار سیاه رنگ است. تفاوت اردک سیاه ماده با...