شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک سیاه مخملی اسکوتر بال سفید

اردک سیاه مخملی (اسکوتر بال سفید)

/post-1279/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 55 سانتی متر طول دارد. هر دو جنس آن، به واسطه ی آینه بالی سفید از اردک سیاه متمایز اند و از اردک های دریایی سیاه رنگی هستند که در پرواز شاهپرهای ثانویه ی بالشان سفید رنگ دیده می شود . در پاهای این پرنده قرمز رنگ است. در پرنده نر، قسمتی از منقار زرد نارنجی است و در...