شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک سیاه کاکل

اردک سیاه کاکل

/post-1280/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 40 سانتی متر طول دارد.پرنده ی نر ، تنها اردکی است که تاج سیاه آویزان در پس سر دارد. سرش، نسبتا گرد است. در پرنده ی ماده پرهای تاج سر، کوتاه و منقارش آبی خاکستری است که در پرنده ی ماده تیره تر است . این پرنده شبیه اردک سر سیاه، اما اندکی کوچکتر است. روتنه سیاه، که...