شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک ماهیخوار سفید مرگوس سفید

اردک ماهیخوار سفید (مرگوس سفید)

/post-1283/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 41 سانتی متری طول دارد. پرنده ی نر، سفیدترین گونه ی اردک است که خطوط سیاه اندکی روی بدنش دیده می شود. بسیار شبیه اردک هاست و منقارش از سایر اردک های ماهیخوار کوچکتر و متفاوت است. سر پرنده ی نر سفید یکدست و لکه ی مشخص سیاهی در ناحیه ی چشمانش دیده می شود و کاکلی...