شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک ماهیخوار مرگوس

اردک ماهیخوار (مرگوس)

/post-1282/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 65 سانتی متر طول دارد و بزرگترین اردک ماهیخواغر است که روی آب و در پرواز بدنش کشیده و خوش ترکیب است. سر پرنده ی نر، سبز تیره است که تا بالای گردن را فرا می گیرد. هر دو جنس، منقاری باریک و قرمز رنگ دارند، تاج، در پرنده ی نر، نامشخص و در پرنده ی ماده به صورت آویزان...