شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اردک ERDEK

اردک ERDEK

/post-6406/

یکی از شهرهای تابعه استان بالیکسیر می باشد که در خلیج اردک بروی شبه جزیره کاپی داغ در دریای مرمره و در منطقه مرمره واقع شده است . مرمره و نواحی شمالی و غربی آن همراه با شبه جزیره کاپی داغ که نام قبلی آن Arkonnesos بود از جزایر پاشا لیمانی ، ترک الی ( آوشا) و کینلیک تشکیل یافته است. ادرک با...