شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارزیابی توان محیطی برای توسعه توریسم در دهستان چغا

ارزیابی توان محیطی برای توسعه توریسم در دهستان چغاخور

/post-6267/

در دوران کنونی در پی بروز بحران‌های زیست محیطی، نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار، لازم می‌آید برنامه‌ها بر اساس شناخت و ارزیابی توان محیطی صورت گیرد تا هم بهره‌برداری در خور و مستمر از محیط صورت گیرد و هم ارزش‌های طبیعی محیط حفظ شوند. از این‌رو پیش از تدوین راهکارهای...