شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارمنستان یکی از تنها کشورهای تک قومی در جهان است

ارمنستان یکی از تنها کشورهای تک قومی در جهان است

/post-4419/

97درصد از مردم که در ارمنستان زندگی می کنند ارامنه هستند، و درصد کوچک باقی مانده از اقلیت های قومی مختلف مانند ایزدی، روس ها، اوکراینی ها، کردها و غیره تشکیل شده است. منبع:parsacity