شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارمک بافی

ارمک بافی

/post-2741/

ارمك بافی یكی از فعالیتهای دستبافی و خانگی موجود در استان یزد محسوب میگردد. تهیه پارچه های دستباف ارمك در گذشته قبل از توسعه كارخانجات وماشین های برقی نساجی در شهرستان یزد رواج فراوانی داشته است ولی اكنون به سبب افزایش منسوجات ماشینی متنوع با كیفیت بهتر و گسترش عرضه آنها با قیمت كمتر از...