شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

ارگ طبس

ارگ طبس

/post-3557/

این ارگ از مجموعه بناهای تاریخی این شهر بسیار قدیمی است که هم اکنون آثار چندانی از آن باقی نمانده است. این ارگ به احتمال زیاد، قدمتی دورتراز دوره­ های اسلامی دارد و به احتمال قریب به یقین، از آثار دوره پیش از اسلام است که در دوره اسلامی نیز مورد استفاده قرار گرفته است. منبع: irandeserts