شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

از اتاقداری ایرانی تا هتل داری مدرن

از اتاقداری ایرانی تا هتل داری مدرن

/post-5755/

این روزها سفر کردن سخت است. مشکل اول پول توی جیب است. یعنی اگر اقتصاد سفر لنگ بزند یا باید از خیر آن گذشت یا سطح توقع و خواسته ها را تا آنجا که ممکن است کم کرد. اگر وضع اقتصاد سفر روبه راه باشد، آن وقت است که خدمات سفر اهمیت پیدا می کند. یعنی اگر با ماشین چند ده میلیونی سفر کنی و تصمیم...