شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

از خارگ تا اسالم با یاد جلال آل احمد

از خارگ تا اسالم با یاد جلال آل احمد

/post-6219/

اوایل خرداد بود و هنوز هفت صبح بود. اما گرما دمدار بود و مرطوب، و نسیم خنکی از گوشه ناشناسی از دریا در آن می تراوید. خوشم می آمد که ماسه نرم فرودگاه را که غباری از آن بر نمی خاست با پا بپراکنم. حالت کودکی را پیدا کرده بودم که در عالم تخیلات خود به سرزمین عجیبی گام گذاشته است و در هر آنی به...