شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

از سنگ ها آب بنوشید

از سنگ ها آب بنوشید

/post-5976/

اگر در سفر طبیعت گردی تان به کمبود آب برخوردید چه می کنید؟ در جستجوی آب آنقدر به مسیر ادامه می دهید که از تشنگی تلف شوید یا منتظر باران می مانید؟! اینجا شاید درست جایی باشد که فرق بین یک گردشگر حرفه ای و غیرحرفه ای مشخص می شود. گردشگر حرفه ای کسی است که از چوب و درخت و گیاه و سنگ آب...