شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

از شعارهای گردشگری تا جذب گردشگر

از شعار گردشگری تا جذب خود گردشگر

/post-6566/

گردشگران، افرادی باهوش هستند و با تحقیق مقاصد خود را انتخاب می کنند. بنابراین اگر ما خواستار این هستیم که به طور مثال، این مقصد ایران باشد باید یک امتیاز بهتر و روشن تر نسبت به بقیه مقاصد، به آنها عرضه کنیم. حکومت‌ها مسئولیت بسیاری را بر عهده دارند که از آن جمله می‌توان به دفاع از کشور،...