شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

از معبد مهر تا سرزمین ماموت ها

از معبد مهر تا سرزمین ماموت ها

/post-5457/

گشت و گذاری در پایتخت ایلخانیان وقتی همه چیز سریع اتفاق می‌افتد، هیچ‌کس نمی‌تواند به هیچ چیز مطمئن باشد، به هیچ چیز، حتی به خودش... «میلان کوندرا (۱۹۹۶) گاه در سفر نیز باید چنین بود، آرام و آهسته، بی‌هیچ شتابی به اطراف نگریست و از پس این نگریستن به اعماق تاریخ سرک کشید. گویی که زمان دربند...