شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

از چهارراه اسلامبول تا استانبول

از چهارراه اسلامبول تهران تا استانبول

/post-6815/

چهارراه اسلامبول بهترین جایی است که می توان چندرغاز پول سفر را به لیر ترکیه تبدیل کرد. کمی پایین تر از مجسمه شاعر بزرگ پارسی گوی ایرانی (که هنوز از چنگ مان درنیاورده اند) می توان بازار ارز تهران را یافت. درست مثل خیابان مولوی که محل فروش مرغ و خروس است یا خیابان خیام و ناصرخسرو که هر چیز...