شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اسالم

منطقه شکار ممنوع ناو، اسالم

/post-2594/

این منطقه با وسعت حدود 21/4919 هکتار در سال 11/6/81 توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه شکار ممنوع اعلام شد و در تاریخ 15/1/87 به مدت 5 سال دیگر نیز مورد تمدید قرار گرفت. حداقل ارتفاع آن از سطح دریا 600 متر و حداکثر تا 2000 متر می باشد. این منطقه بین طول شرقی , E4847-E4841 و عرض...