شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

استانداردسازی واقعی را در گروه هتل های پارس به انج

استانداردسازی واقعی را در گروه هتل های پارس به انجام خواهیم رساند

/post-7059/

دكتر اسماعیل آهنی را پیشتر به عنوان یك سیاستمدار و دیپلمات می‌شناختیم، تا مدیری در عرصه‌ی صنعت گردشگری كشور. زمانی وی نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی و زمانی دیگر سفیر جمهوری اسلامی در كشور روسیه، و در زمان دورتر یكی از فرماندهان سپاه، و در مقاطعی، نیز معاونت بعضی از وزرا در دولت‌های مختلف، و...