شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

استان مازندران در یک نگاه

استان مازندران در یک نگاه

/post-6450/

مروری گذرا بر جغرافیای تاریخی و هنر مازندران ● موقعیت جغرافیایی استان مازندران استان مازندران با حدود ۲۴ هزار کیلومتر مربع مساحت بین ۴۷ دقیقه تا ۳۸ درجه و ۵ دقیقه ْ عرض شمالی و ۵۰ درجه و ۳۴ دقیقه تا ۵۶ درجه و ۱۴ دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. دریای مازندران در شمال...