شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

استان کهگیلویه و بویراحمد مادر اسطورهای ایران زمین

استان کهگیلویه و بویراحمد مادر اسطورهای ایران زمین

/post-6457/

داستانهای بسیار کهن ایران زمین در کهگیلویه و بویراحمد گوئی نه اسطوره بلکه به صورت رویدادهای واقعی و تاریخی برای مردم این دیار جاودانه گردیده اند چه اسطورها در تمام جهات مخصوصاً از نظر زمان و مکان دارای ابهام و تناقص می باشند درحالی که داستان « کیخسرو» در استان ما از چنان نظم و دقتی در خط و...