شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

استکهلم

سوئد - استکهلم - خانه اشراف سوئدی

/post-755/

خانه اشراف سوئدی(Swedish House of Nobility - Riddarhuset)، یک کاخ و موزه سلطنتی می باشد که کلیه اسناد و مدارک مربوط به پادشا هان سوئدی در آن ثبت و نگه داری می شود. معماری داخلی و سبک دکوراسیون این کاخ سلطنتی همانند سال های اولیه حفظ شده است. آثار و اشیای نفیس و گرانبهایی که متعلق به...