شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اسدآباد چشم انداز تاریخ و اقوام ایرانی

شهرستان اسدآباد, چشم انداز تاریخ و اقوام ایرانی

/post-6723/

در غرب همدان دامنه ای وجود دارد که به گردنه اسدآباد مشهور است و در دل آن شهرستانی قرار گرفته است به نام اسدآباد. این شهرستان از شمال به شهرستان قروه از شهرهای استان سنندج، از شمال غربی به استان کرمانشاه شهرهای سنقر و کنگاور، از جنوب شرقی به شهرستان تویسرکان و از شرق و شمال شرقی به شهرستان...