شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اسفناج وحشی

اسفناج وحشی

/post-2668/

اسفناج وحشی از جمله گياهان بوته ای چند ساله می باشد که کشت آن در شرايط آب و هوايی خاص کشور ما نتيجه بسيار مطلوب و خوبی دارد. گياهی خوشخوراک، و مناسب برای تغذيه دامها می باشد. در مقابل خشکی و کم آبی و گرمای زياد مقاوم بوده و در محيطهای شور بخوبی رشد می کند ، به علاوه از شوری خاک می کاهد و...