شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اسفندآباد

روستای اسدآباد، اسفندآباد

/post-2932/

موقعيت تاريخي از تاريخچه اين روستا اطلاعات دقيقي در دست نيست. ولي قدمت روستا به حدود 300 سال ميرسد که قلعه اي قديمي که در پايين روستا قرار دارد دليل محکمي براي اثبات اين ادعاست. موقعيت اين روستا تابع دهستان اسفنداراز بخش بهمن به مختصات طول جغرافيايي 27َ 53 درجه و عvض جغرافيايي 57َ 30 و...