شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اسناد مشروطه کنار ا رسی های خیال انگیز

خانه مشروطیت؛ اسناد مشروطه کنار اُرسی های خیال انگیز

/post-4111/

خانه مشروطیت یکی از خانه های تاریخی دوره قاجار در اصفهان است که با دو حیاط بیرونی و اندرونی و دو شاه نشین و خصوصا اُرسی های گره چینی شده بسیار ظریف، از شکوه و زیبایی چیزی کم ندارد. صد و اندی سال پیش، در جریان جنبش مشروطه ایران، این خانه محل ملاقات و مذاکره مشروطه خواهان اصفهان و بزرگان ایل...