شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اسکینک ماری بیابانی

اسکینک ماری بیابانی

/post-2353/

مشخصات: 4 انگشت دست , 3 انگشت پا , 22 فلس اطراف ناحیه میانی بدن , فلسهای پشت گردنی حدود 5/2 برابر بزرگتر از اندازه فلسهای پشتی رنگ آمیزی: سطح فوقانی بدن کرم یا قهوه ای کم رنگ هر فلس از دو ردیف فلسهای میانی پشتی با خط مرکزی طولی سیاه که دو خط مشخص در امتداد بدن و دم تشکیل می دهند. نقاط...