شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اسکینک معمولی

اسکینک معمولی

/post-2356/

مشخصات : سوراخ خارجی گوش نسبتا بزرگ .6 سپر پیشین بالای چشمی در تماس باسپر پیشانی ، فلس های بالایی بینی در تماس با سپر پو زه ای .سپر های پیشانی آهیانه ای معمولا در ناحیه وسیعی با هم در تماس اند و سپر پوزه ای و جلوی چشمی معمولا از سپر جلوی بینی جدا شده اند. 26 تا 28 فلس اطراف ناحیه میانی بدن...