شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اصغهان

بررسی عوامل آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری استان اصفهان

/post-6265/

در سال‌های اخیر، صنعت گردشگری یکی از بخش‌های پر رونق اقتصادی دنیا گردیده و کشورهائی که توانسته‌اند با تجهیز خود به درجاتی از این صنعت بهره برند به همان میزان نیز از رشد اقتصادی و افزایش درآمد شهروندان خود برخوردار شده‌اند. گردشگری فعالیت گسترده و فرابخشی است که به اشکال گوناگون در سطوح...