شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اصفهان استان اصفهان

استان اصفهان

/post-6960/

قرن هاست که اصفهان را نصف جهان می نامند اصفهان از شهرهای بسیار قدیمی ایران است که موجودیت تاریخی آن به هزاره سوم قبل از میلاد می رسد اصفهان منطقه ای به قدمت تاریخ تمدن و فرهنگ ایران است که آثار بدیعی ازهمه ادوار را با خود دارد شهر اصفهان دارای آب و هوای خشک با توان تبخیر شدید است. در بخش...

استان اصفهان

/post-6959/

اصفهان یكی از مهم ترین مناطق گردشگری ایران در جهان است كه در ردیف شهرهای درجه اول دنیا، مانند: پکن، پاریس، رم، ونیز، ...قرار داشته و به لحاظ دیرینه‌گی و ارزش های ویژه هنری، در مجموعه‌ی میراث فرهنگی بشریت، طی آیینی جهانی از سوی «یونسکو» پاس داشته می شود. شهرستان اصفهان دارای دو چشم انداز...