شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اصفهان شهر بزرگان تاریخ

اصفهان شهر بزرگان تاریخ

/post-5893/

اصفهان شهری است که در طول تاریخ بزرگان زیادی را پرورش داده و یا از آنها پذیرایی کرده و روز اصفهان نیز باید روزی برای اصفهان باشد نه پرورش یافتگان این شهر که اگر چنین نباشد به منزله نادیده گرفتن همه بزرگان این خطه است. آذرین تیر از چله کمان قوس رها شد تا بر هامونی زمرد فام نشیند که زندگی و...