شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اطلاع رسانی گم شده ی مسیرهای گردشگری ایران

اطلاع رسانی گم شده ی مسیرهاي گردشگری ایران

/post-6466/

«همگانی کردن سفر » که شعار، آقای رحیم مشایی و سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است جز با اطلاع رسانی مناسب، فراگیر و حرفه ای دست یافتنی نیست. تعریف و ارائه «مسیرها ی جدید ایرانگردی» امری پسندیده است که مدت ها دیر نیز انجام شده است. هنوز قفل شدن راههای شمال کشور در تعطیلات میانه...