شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اعجاز خلقت در روستای گرمارود الموت

اعجاز خلقت در روستاي «گرمارود» الموت

/post-7114/

نام الموت از دیربازبا «گرمارود»، پیوند ناگسستنی داشته و این پیوند از جنبه های مختلف قابل بررسی است. گاهی از آن به عنوان «پل ارتباطی» و گاهی نیز به عنوان منشأ اقتصادی یاد می شود. جدا از این پیوند ناگسستنی،رمز و راز گرمارود را باید در «شاهكار بزرگ خلقت» آن جست وجو كرد؛ شاهكاری كه سالیان سال،...