شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

افریقا جنوبی

افریقا جنوبی - کیپ تاون - ساحل چهارم کلیفتون

/post-790/

ساحل چهارم کلیفتون (Clifton 4th Beach) ، این مسیر ساحلی ، یکی از برجسته ترین ساحلهای شهر کیپ تاون در آفریقای جنوبی می باشد. از اینرو به آن ساحل "چهارم" می گویند زیرا این سواحل از هر چهار جهت شهر کلیفتون، بسیار زیبا و چشم انداز می باشند. ماسه های سفید رنگ آن مکان مناسبی برای آفتاب گرفتن ،...