شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

افغانستان

افغانستان 4

/post-7086/

افغانستان یكی از كشورهای آسیای میانه به شمار می آید كه از غرب به ایران, از جنوب و شرق به پاكستان و از شمال به تركمنستان, ازبكستان و تاجیكستان می رسد عواملی كه باعث ضعف دفاع كابل و مساعد كردن اوضاع برای تجاوز طالبان به این شهر شد آن بود كه سازمان ‌ ها و تشكیلات مجاهد ا ن بیشتر بر پایه ‌ی...

افغانستان 3

/post-7085/

افغانستان یكی از كشورهای آسیای میانه به شمار می آید كه از غرب به ایران, از جنوب و شرق به پاكستان و از شمال به تركمنستان, ازبكستان و تاجیكستان می رسد بچه سقا (بچه سقو) با قیافه‌ی آبله رو درحالی كه دستار ویژه‌ی افغان‌ها(لنكوته) را بر سر داشت در چند روز آغازین حكومت خویش شماری از نزدیكان امان...

افغانستان 2

/post-7084/

افغانستان یكی از كشورهای آسیای میانه به شمار می آید كه از غرب به ایران, از جنوب و شرق به پاكستان و از شمال به تركمنستان, ازبكستان و تاجیكستان می رسد ناصرالدین شاه برای حفظ سلطنت خویش سفیر خود یعنی فرخ خان امین الملك غفاری را به پاریس فرستاد و او پیمان‌نامه‌ای با سفیر انگلیس در پاریس به نام...

افغانستان 1

/post-7083/

افغانستان یكی از كشورهای آسیای میانه به شمار می‌آید كه از غرب به ایران، از جنوب و شرق به پاكستان و از شمال به تركمنستان، ازبكستان و تاجیكستان می‌رسد. این كشور از زمان داریوش هخامنشی بخشی از خاك ایران بود و در سال ۱۸۵۷ از ایران جدا شد. بیشتر درآمد این كشور كوهستانی از راه دامپروری و كشاورزی...

افغانستان

/post-7058/

● تاریخ سرزمینی که امروز افغانستان نامیده می‌شود، تاخت و تازهای اقوام گوناگون و جهان‌گشایان و مهاجمان بی‌شماری را به یاد دارد. بخشهای گوناگونی از افغانستان طی سالهای طولانی با شاهنشاهی‌های همسایه، تاریخ مشترک داشته و یا بخشی از آنها بوده‌اند. از اقوام آریایی و شاهان هخامنشی، همچنین اسکندر،...

شهر بامیان و بوداهای رفته اش

/post-6447/

صحبت از شهر که به میان می‌آید، ساختمان های بلند، جاده‌های عریض، بناهای مدرن امروزی، آلودگی هوا، پل های طویل و مرتفع و تابلوهای تبلیغاتی که نشانه قرن ۲۱ است، به ذهن خطور می‌کند. بامیان از شهرهای قدیمی و با پیشینه تاریخی غنی است، اما انگار که با مدرنیسم و مکانیزه شدن قهر است و نمی‌خواهد به...

افغانستان سرزمین افسانه و تاریخ

/post-4896/

یکی از مکان‌های دیدنی دنیا که با وجود جاذبه‌های فراوان مورد بی‌مهری گردشگران قرار گرفته، کشور افغانستان است. این کشور در دو هزار سال گذشته مرکز امپراطوری‌های قدرتمندی بوده و در گذشته‌ای نه‌چندان دور یکی از مکان‌های محبوب برای گردشگران خارجی به حساب می‌آمده است و افراد نامداری چون «مارکوپولو» از این...