شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

الوند

گذشتن از الوند و زمستان های طاقت فرسایش

/post-5352/

اتوبوس با سرعت زیاد در دل نیمه‌شب حرکت می‌کند، قرار است صبح زود به همدان برسیم و از آنجا قله الوند بلندترین قله کوهستان الوند را صعود کنیم. هر از گاهی چشم باز می‌کنم و نگاهی به جاده! سرعت اتوبوس زیاد است و پیش از موعد مقرر می‌رسیم. از میدان ابتدایی شهر تاکسی به مقصد گنجنامه می‌گیریم،...

الوند، نشان استقامت هگمتانه

/post-213/

رشته کوهی در غرب ایران و در استان همدان قرار دارد که آن را به نام الوند می شناسیم . این نام در منابع ایرانی اسلامی معمولاً به صورت اَرْوَند آمده است . ضمن این که از آن با نام های آلوند، اراوند و اونیران نیز یادشده است. این نام در فارسی میانه به صورت اَلْوِند و صورت کهن تر آن در اوستا به...