شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

الوند نشان استقامت هگمتانه

رشته كوه الوند, نشان استقامت هگمتانه

/post-6677/

رشته کوهی در غرب ایران و در استان همدان قرار دارد که آن را به نام الوند می شناسیم . این نام در منابع ایرانی اسلامی معمولاً به صورت اَرْوَند آمده است . ضمن این که از آن با نام های آلوند، اراوند و اونیران نیز یادشده است. این نام در فارسی میانه به صورت اَلْوِند و صورت کهن تر آن در اوستا به...