شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

الگوی کشور مالزی در توسعه گردشگری

الگوی كشور مالزی در توسعه گردشگری

/post-6535/

یکی از کشورهای فعال در زمینه گردشگری اسلامی، مالزی است. اولین حرکت جدی این کشور برای توسعه گردشگری با تاسیس «شرکت توسعه توریست مالزیTDCM » در ۱۹۷۲ بود. ۱۵ سال بعد در ۱۹۸۷ شکل سازمان یافته‌تری از فعالیت‌ها در قالب «وزارت هنر،فرهنگ و گردشگری MOCAT » آغاز شد.در ۲۰۰۴ این وزارتخانه به دو بخش...