شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

الیکایی

الیکایی

/post-1781/

مشخصات ظاهری: این پرنده، 9 سانتیمتر طول دارد و کوچک و تپل ، با دم کوتاه و پروبال قهوه ای تیره که هنگام حرکت در لابلای برکگ های ریخته شده بر زمین ، یاد آور موش های کوچک جنگلی است، دیده می شود. زیر تنه قهوه ای نخودی پاها قهوه ای کمرنگ است. دم را سر بالا نگه داشته و منقار نازک و نسبتا بلندی...