شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اما و اگر های سفر به خارج

اما و اگر های سفر به خارج

/post-4162/

سفر به خارج از مرزهای کشوری که در آن زندگی می‌کنیم، حساسیت‌های خاص به خود را دارد. ناآشنایی با قوانین، هنجارها و فرهنگ متفاوت مردمان دیگر کشورها سبب می‌شود، بسیاری هنگام سفرهای خارجی دچار اضطراب و تشویش خاطر شوند. اغلب افراد در مواجهه با چنین موقعیتی ترجیح می دهند، تمامی کارهای خود را به...