شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

امنیت توریست نماد امنیت ملی

امنیت توریست نماد امنیت ملی

/post-4624/

چگونه امنیت بر گردشگری اثر می گذارد حضور اتباع بیگانه از قبیل مهاجران و آوارگان می‌تواند آثار زیانبار فراوانی در جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و... برای کشورها داشته باشد؛ اما این امر در خصوص گردشگران خارجی (INBOUND TOURISM) به گونه‌ای دیگر است. حضور این قشر از اتباع بیگانه سود...