شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

امنیت در گردشگری ایران

امنیت در گردشگری ایران

/post-6099/

● امنیت در گردشگری: اصولا تا امنیت برقرار نباشد، سفری شکل نخواهد گرفت و سخن گفتن از گردشگری، بیهوده خواهد بود. براساس آن‌چه قبلا کفتیم، هرگاه در سطح جامعه جهانی بستر مناسبی فراهم باشد، افراد سفر می‌کنند و در پی آن است که فعالیت‌های مربوط به گردشگری رونق می‌یابند. و اگر گردشگران نسبت به...