شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

انجدان

غار شغال دره، انجدان

/post-3963/

این غار از غار گیوه کش به انجدان نزدیکتر است و وجه تسمیه آن از شغال های فراوانی است که در دامنه ی این غار و داخل آنبه سر می برند . و 11 متر طول و 2 متر عرض و 30/1 متر ارتفاع دارد . بین دره آسیلی کوهی قرار دارد که به آن ((کلوپ جهنم )) می گویند (این کوه به خود برف نمی گیرد و بدین جهت لقب...

غار طاقارچه، انجدان

/post-3949/

این غار در نزدیکی انجدان می باشد و دو درخت بزرگ (طاق) مقابل دهانه آن روئیده و منظره بدیعی به غار داده است طول آن 22 متر و عرض میانه آن 7 متر و عرض انتهایی 11 متر و عرض مدخل غار 5/5 متر می باشد و ارتفاع مدخل 5/2 متر است ارتفاع غار 3 متر می باشد در انتهای غار دو دهلیز کوچک وجود دارد . غار...

غار گیوه کش، انجدان

/post-3848/

وجه تسمیه آن از گیوه دوزی بوده که بنا به اظهار اهالی انجدان در زمان حمله افغانها به این غار پناه برده و بعد هم از آن گریخته است غاری کوچک و به صورت قصابخانه ای در آمده چون حیوانات درنده کوهستان طعمه های خود را در این غار برده و می خورند . در کف آن خون پرنده و چرنده و استخوان های آنه دیده...

غار میان لائون (گلوچه بالا)، انجدان

/post-3831/

اين غار که در حوالي انجدان واقع شده است داراي دو مدخل عمودي و مايل مي‌باشد. دهانة مايل اين غار 3×3 متر است، که با شيب تندي تا پلة اولِ درون غار، در حدود 5/14 متر فاصله دارد. ارتفاع سطح پلة اول تا کف غار 5 متر است که به محوطة اصلي غار مي‌رسد. سطح اين محوطه به شکل مربعي با وسعت تقريبي 600...

غار میان لانون (کلوچه بالا)، انجدان

/post-3830/

به این غار غار چاه هم می گویند و در کوه مقابل غار آسیلی قرار دارد . غار مزبور دارای دو دهانه می باشد یکی مایل که راه عبور و رسیدن به انتهای آن است و دیگری عمودی بوده در حدود 3 متر بالاتر از دهانه اولی قرار دارد مدخل غار 3 در 3 متر می باشد و به طور مایل با شیب تند به طول 60/14 متر و عرض...