شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

اندر احوالات سفر در ایران

اندر احوالات سفر در ایران

/post-4611/

تنها نیم‌نگاهی به تاریخ ایران و روبه‌رویی با واژگانی چون کاروان‌سالار، بلد، کاروانسرا و رباط نشانگرآن است که سفر از دیرباز نه‌تنها در ایران زمین رواج داشته بلکه برخلاف اروپای قرون وسطی و پیش از آن که عملا جابه‌جایی میان شهرها جز در موارد خاص در آن ناممکن بوده است توسط نهادهای اجتماعی ساخته...