شماره تلفن تماس با ما

051-34225776

 

My title

انزلی شهر نیلوفرهای آبی

انزلی شهر نیلوفرهای آبی

/post-5485/

قدمت تاریخی بندر انزلی به ۵۵۰ سال پیش می رسد، این شهر در دوران صفویه به عنوان دروازه اروپا و به منظور تجارت ابریشم مورد توجه قرار گرفت. انزلی نزدیک ترین راه کشتیرانی ایران و اروپا از طریق روسیه است. نخستین گمرک ایران ۳۰۰ سال پیش در این بندر تاسیس شد. بندر انزلی در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و...