شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اهتمام به آموزش و فضای مجازی در گردشگری

اهتمام به آموزش و فضای مجازی در گردشگری

/post-6256/

بحث سفر به الزامات جدید نیاز دارد اصولا گردشگری و رویای سفر به سرزمین های مختلف در میان ساکنان کشور های پیشرفته از رواج بیشتر و اقبال بلندتری برخوردار است که به گفته بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران، سهولت گردشگری برای مردم غرب ریشه در آموزش از مقاطع پائین در کشورهای پیشرفته دارد. علاقمندان...