شماره تلفن تماس با ما

051-34227301

 

My title

اهواز خاطراتی از لبه کارون تا پای نخل

اهواز, خاطراتی از لبه کارون تا پای نخل

/post-5572/

اهواز شهر خاطره هاست. در نخستین سفری که به این شهر خواهید داشت بدون شک شیفته آن خواهید شد. گرمی و میهمان نوازی مردمان جنوب در کنار شهری که مستقیم و غیرمستقیم برای همه ما ایرانی ها خاطره انگیز است. شهری که دشمن در زمان جنگ تا ۱۰ کیلومتری آن رسید و بیمارستان هایش نخستین جایی بودند که مجروحان...